Nhãn hiệu Rabbit Tape của Hanopro được cấp chứng chỉ Sở hữu trí tuệ

Với gần 15 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm đóng gói. Ngày 30/12/2015 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanopro (Việt Nam) đã đăng ký với Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ về nhãn hiệu Rabbit Tape và Mickey Tape.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ điểm 13.2 và điểm 13.6.b của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký nhãn hiệu cho số đơn: 4-2015-36925 về việc quyết định chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu băng dính rabbit tape và mickey tape của công ty Hanopro (Việt Nam)

Việc đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp. Chứng chỉ về quyền sở hữu trí tuệ là vật chứng bảo đảm cho quá trình nghiên cứu, sáng tạo và thành quả của doanh nghiệp. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đối với doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu như Hanopro (Việt Nam) buộc phải tham gia môi trường cạnh tranh quốc tế thì đồng nghĩa phải hợp pháp hóa sản phẩm của mình theo luật thương mại Việt Nam cũng như thế giới, cụ thể là sử dụng hình ảnh nhãn hiệu Rabbit Tape và Mickey Tape thì chúng tôi cần có chứng chỉ này để đảm bảo với khách hàng đây là sản phẩm trí tuệ của chúng tôi, cũng để chứng minh với khách hàng trong nước cũng như quốc tế rằng Hanopro (Việt Nam) là công ty sản xuất. Đây cũng là một trong những vấn đề mà các đối tác quốc tế quan tâm trong tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đối với các doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *